Odvetraná fasáda

Odvetraná fasáda je moderný obkladový systém, ktorý výrazne zlepšuje tepelnoizolačné
vlastnosti budovy. Mení aj estetickú hodnotu samotnej fasády, pretože sú na nej použité
rôzne druhy obkladových panelov.

Moderné odvetrávané fasády sú riešenia, ktoré čoraz častejšie volia projektanti aj investori. Tento typ fasádnych systémov sa používa prakticky vo všetkých typoch nových a rekonštruovaných budov, vrátane bytových, kancelárskych a priemyselných budov, ako aj verejných budov a komunikačnej infraštruktúry (železničné stanice, letiská, nákupné centrá, business budovy, čerpacie stanice).

Zvláštnosťou odvetranej fasády je vzduchová medzera medzi fasádnym obkladom a izoláciou. Systém odvetrávanej fasády pozostáva zo spodnej konštrukcie – kovovej, hliníkovej alebo drevenej – izolačnej vrstvy a vonkajšieho obkladu, ktorý chráni pred poveternostnými vplyvmi. Účelom vetracej medzery umiestnenej medzi izoláciou a vonkajším obkladom je umožniť voľné prúdenie vzduchu. Jednou z hlavných výhod takéhoto riešenia je zlepšenie klimatických podmienok miestností v budove. Medzera ponechaná v prívodnom a výfukovom systéme umožňuje prienik studeného vzduchu, čo podporuje filtráciu vzduchu cez stavebnú priečku. Odvetraná fasáda navyše zaručuje výbornú tepelnú izoláciu. Použitie vhodnej spodnej konštrukcie v kombinácii s izoláciou z vlny umožňuje použitie steny ako pasívnej konštrukcie.

Použite odvetranej fasády

Odvetrávanú fasádu je možné použiť v murovaných aj železobetónových alebo rámových budovách. V špeciálnych prípadoch je dovolené vynechať izoláciu v konštrukcii, ale princíp vzduchovej medzery medzi stenou a obkladom zostáva zachovaný. Montáž odvetranej fasády je ideálnym riešením nielen na zateplenie budovy, ale aj na zatraktívnenie štýlu budovy. Okrem toho tento ventilačný systém chráni konštrukciu budovy pred škodlivými účinkami nadmernej vlhkosti, cirkuluje smer prúdenia vzduchu, aby sa zachovala správna prevádzka systému v suchých podmienkach a v prípade rýchlych zmien vonkajších teplote, zabraňuje prípadnému navlhnutiu tepelnej izolácie vodou, čo by malo za následok riziko priaznivých podmienok pre vznik plesní.

Základnou požiadavkou odvetranej fasády je teda ponechanie vzduchovej medzery, ktorá je vo väčšine prípadov cca 20 mm. Keď vieme, ako sa vykurovací vzduch správa, stačí zachovať kontinuitu cirkulácie za panelom umiestnením prívodu v spodnej časti fasády a výstupu v hornej časti. Veľmi dôležitým aspektom, ktorý sa berie do úvahy pri navrhovaní fasády, je aj jej odolnosť voči poveternostným vplyvom, teda pôsobeniu vetra (tlak a sanie), zmenám teploty a vlhkosti a s tým súvisiacej tepelnej rozťažnosti.

Alternatíva rôznych materiálov

Rôznorodosť štruktúr dostupných na trhu s fasádnymi materiálmi znamená možnosť budovy opticky oživiť a upútať na ňu pozornosť. Na druhej strane prispôsobenie a revitalizácia existujúcich štruktúr často umožňuje úplne zmeniť budovu a vrátiť jej moderný charakter. Dizajnéri často používajú princíp miešania štruktúr. Na tej istej budove je možné inštalovať napríklad vláknocementové dosky imitujúce betón, ako aj drevu podobné HPL dosky alebo kombináciu s hliníkovým kompozitom Stacbond.

Jednoduchosť použitia materiálov vhodných na použitie na prevetrávanú fasádu spočíva v tom, že sa inštalujú prakticky na rovnakú spodnú konštrukciu – oceľ, hliník alebo nerez. Táto všestrannosť poskytuje dizajnérom možnosť použiť niekoľko rôznych typov fasádnych materiálov na jeden objekt. Každý materiál má svoje vlastné charakteristiky, vďaka ktorým sa odlišuje od ostatných. Väčšina panelov sa vyznačuje možnosťou použitia ako neviditeľnej montáže, lepením alebo bočnými a zadnými spojkami, tak aj viditeľnej/mechanickej montáže, pomocou nitov, skrutiek alebo skrutiek.

Ochrana pred ohňom

Malé odchýlky vlhkosti a teploty v nosnej konštrukcii

Široký výber nosných konštrukcii

Pevné rozmery obkladového materiálu

Akustická izolácia

Naše práce

Call Now ButtonKontaktujte nás